Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGOwelesdesign.com § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep welesdesign.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a...